top of page

ἐν βιβλίῳ

cover_XORIKOS.jpg
unnamed.jpg

Χωρικός σχεδιασμός, θεσμικές μεταρρυθμίσεις και παγκοσμιοποίηση.

Πολιτικές της διεθνούς ανάπτυξης κατά τη μετασοσιαλιστική μετάβαση στην Αλβανία.

Λουκάς Τριάντης

Πρόλογος : Μαρία Μαντούβαλου

Εκδόσεις Νήσος

 

Κινούμενο μεταξύ θεωρίας, πρακτικής και έρευνας πεδίου, το βιβλίο επιχειρεί να εντάξει τα ζητήματα του Χωρικού σχεδιασμού σε μια παγκόσμια προοπτική. Ζητούμενο δεν είναι να παρουσιαστούν η Αλβανία ή η Χιμάρα ως ειδικές περιπτώσεις ή τοπικές εξαιρέσεις αλλά, αντίθετα, να ενταχθούν σε κατά πολύ ευρύτερες διαδικασίες, λόγους και επίκαιρες συζητήσεις. Τόσο η επικέντρωση στην Αλβανία όσο σε μια περιοχή μικρής έκτασης, όπως αυτής της Χιμάρας, επιτρέπει την εμβάθυνση στις πολλαπλές εκφάνσεις σχέσεων και αλληλεπιδράσεων δρώντων σε όλα τα επίπεδα , από το «τοπικό» έως το «παγκόσμιο».

 Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:

Πώς ο όρος «Χωρικός σχεδιασμός» – και οι πρακτικές που υπονοεί – τείνει να αντικαταστήσει τους γνωστούς μας όρους «πολεοδομία» και «χωροταξία»; Πώς πρότυπα, «καλές πρακτικές» και κουλτούρες του σχεδιασμού διαχέονται σε παγκόσμια κλίμακα και ποιο ρόλο διεκδικούν οι παγκόσμιοι οργανισμοί, οι ΜΚΟ και η «κοινωνία των πολιτών»; Ποια είναι τα νέα κοινωνικά διακυβεύματα γύρω από την ιδιοκτησία, τη χρήση και την εκμετάλλευση της γης, και πώς συνυφαίνονται με τις επιχειρούμενες νέες σχέσεις μεταξύ χώρου και κοινωνίας; Το βιβλίο, αφενός, ανατρέχει σε δια-εθνικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για τη διεθνή ανάπτυξη, το Χωρικό σχεδιασμό, τη χωρική διακυβέρνηση, τη χωρική ανάπτυξη και την κοινωνική παραγωγή του χώρου. Αφετέρου, επικεντρώνεται, μέσα από μία εκτεταμένη έρευνα πεδίου στην Αλβανία κατά την περίοδο της «μετασοσιαλιστικής μετάβασης», στην παραθαλάσσια περιοχή της Χιμάρας – ενός πολλαπλά διαφιλονικούμενου τόπου λόγω του περίπλοκου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, των ιδιαίτερων εθνοπολιτισμικών χαρακτηριστικών και των εντεινόμενων πιέσεων για τουριστική ανάπτυξη. Πηγαίνοντας από το «παγκόσμιο» στο «τοπικό» και από το «τοπικό» στο «παγκόσμιο», το βιβλίο εξετάζει τρόπους συγκρότησης κυρίαρχων παρα­­δει­γ­μά­των Χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, σε συνάρτηση με πολιτικές παγκόσμιων οργανισμών, εθνικά πλαίσια και σχέσεις εξουσίας, κοινωνικές δυναμικές, τυπικές και άτυπες πρακτικές και τοπικές προσλήψεις, αναδεικνύοντας προκλήσεις εφαρμογής και νομιμοποίησης του σχεδιασμού, κοινωνικο-πολιτικά διακυβεύματα, θεσμικές «ρωγμές», εντάσεις και αντιφάσεις. Ζητούμενο είναι να συμβάλει σε έναν κριτικό αναστοχασμό πάνω στις μεταλλαγές σε αντιλήψεις, λόγους και πολιτικές για το χώρο και το σχεδιασμό, αλλά και στους τρόπους που πολιτικές «θεσμικών μεταρρυθμίσεων» για το Χωρικό σχεδιασμό επιχειρούν να φυσικοποιήσουν εμπορευματικές και επιχειρηματικές σχέσεις γύρω από τη γη, την ιδιοκτησία και τη χωρική ανάπτυξη, ως «νέα» πρότυπα/παραδείγματα.

 Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Λουκάς Τριάντης είναι αρχιτέκτονας-πολεοδόμος με μεταπτυχιακές σπουδές αστικής γεωγραφίας στο London School of Economics & Political Science και διδακτορικό δίπλωμα πολεοδομίας και χωροταξίας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στις Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει εργαστεί ως ειδικός επιστημονικός συνεργάτης για το δημόσιο τομέα πάνω στα νέα εργαλεία του Χωρικού σχεδιασμού, καθώς και ως μελετητής στον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων, σε αναπτυξιακά προγράμματα για την Αλβανία. Τα πεδία ενδιαφέροντος που έχουν διαμορφωθεί σταδιακά και εκ των πραγμάτων μέσα από την ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική του πορεία εστιάζουν στις χωρικές πολιτικές και τη διακυβέρνηση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, τις πολιτικές για τα κέντρα πόλης, καθώς και τις περιβαλλοντι­κές/ κλιματικές διαστάσεις του σχεδιασμού και της ανάπτυξης.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

  • Instagram
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

info@envivlio.com

mob : 6944018135

bottom of page